Hans Olof Johansson
Resejournal

Detta är en originaldiktsamling publicerad på Internet. Ett par av dikterna har tidigare tryckts i tidskrifter.

Du får fritt läsa samlingen och också för eget bruk kopiera eller skriva ut dikterna. Däremot får du inte utan särskilt tillstånd sprida någon del av innehållet som filer eller utskrifter. Om du skulle vilja dela med dig av läsupplevelsen, gör det då i form av en länk till denna WWW-sida (http://www.secutor.se/resejournal/resejour.html).

Med hjälp av pilknapparna längst ner på varje sida förflyttar du dig mellan dikterna i samlingen. Sidornas layout går fram bäst om du använder Netscape 1.1 eller senare.

Givetvis tar jag gärna emot synpunkter eller frågor.

Uppsala i juli 1995

Hans Olof Johansson

Börja läsa här:


Författare:

Tidigare utgivning:

Det här är besök nr sedan 11 juli 2007