SECUTOR DATATJÄNST - Uppdragsgivare

Secutor Datatjänst 1990-2010

Uppdragsgivare och verksamhet

Sveriges författarfond

Systemunderhåll (1991-2009)

 

Sveriges Författarförbund

Beräkning och utbetalning av talboksmedel (1989-2009)

 

Konstnärsnämnden

Systemutveckling och -underhåll (1990-2000)

 

Copyswede

Systemutveckling och -underhåll (1991-2009)

 

BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige)

Rådgivning och nätverksadministration (1992-1993)

 

KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd)

Rådgivning och nätverksadministration (1993-2007)

 

Advokatfirman Upsala Juridiska Byrå

Rådgivning och nätverksadministration (1994-1998)

 

ALIS (Admininstration av litterära rättigheter i Sverige)

Systemutveckling och -underhåll (1995-2001, 2003-2005)

 

 

Hans Olof Johansson
Secutor Datatjänst
Ritargatan 10 A, 8 tr
754 33 Uppsala
Tel 018-21 25 56
E-post:

{ Hemsida ]