Släktforskning - uppdrag

Släktforskningshjälp

Har du kanske sett "Vem tror du att du är?" på TV och börjat undra över dina egna rötter? Men du kanske behöver lite hjälp att komma igång med släktforskning, eller har du inte alls tid att forska själv? Jag har sedan jag gick i pension ägnat mig åt forskning om egen och andras släkt nästan på heltid, och jag hjälper dig gärna.

Har du svårt att komma igång med din släktforskning eller har du kört fast? Kan du inte läsa de gamla handstilarna i kyrkböckerna? Mejla mig om ditt önskemål eller ditt problem, så bedömer jag om jag kan hjälpa dig. Mejladressen finns längst ner på sidan.

Första gången betalar du 50 kronor inklusive moms för upp till en timmes forskningsarbete. Om jag inte kan ge dig någon användbar hjälp eller om du själv inte är nöjd med mitt arbete, betalar du ingenting. Arvodena faktureras i efterhand och bara om vi har kommit överens i förväg.

Om du är nöjd med resultatet av det första uppdraget, kan vi avtala om fortlöpande forskningshjälp när du behöver under obestämd tid framåt. Jag debiterar då 100 kronor inklusive moms per arbetad timme. Fakturering sker för totalt fem timmar i taget, eller när någon av oss väljer att avsluta uppdraget, då slutlig debitering sker för arbetad tid sedan senaste faktura.

För 500 kr inkl moms erbjuder jag ett "startpaket" som innebär att jag lägger ner minst 5 timmar på att utifrån en avliden person i din släkt - t ex någon av dina föräldrar, farföräldrar eller morföräldrar - söka och sammanställa uppgifter om denna persons anor.

Mina källor är huvudsakligen de fotografiska kopior av svenska kyrkböcker som gjorts tillgängliga genom ett antal betaltjänster på Internet, men också en del av de olika databaser som finns tillgängliga på CD, DVD eller Internet. Alla källor redovisas för att du i efterhand ska kunna kontrollera de uppgifter du får, och även för att du på egen hand ska kunna gå vidare i släkten utan att behöva göra om hela mitt efterforskningsarbete.

Resultatet får du via e-post i form av tre filer i PDF-format (se exempel nedan): en antavla för den utvalda personen (som i detta sammanhang kallas proband), en sammanställning över samtliga funna anfäder, generation för generation, och en katalog över samtliga personer som ingår i undersökningen - förutom dina förfäder även t ex syskon och äkta makar som jag funnit och registrerat under sökandet efter förfäderna. Om du hellre vill ha utskrifter av filerna sända med vanlig post, går det också bra.

Dessutom kan du på begäran och utan extra kostnad få en kopia av den databas som ligger till grund för filerna/utskrifterna. Filformatet blir i så fall GEDCOM eller det format som släktforskarprogrammet MinSläkt använder.

Exempel:

Probanden i dessa exempel är Astrid Viktoria Laura Leffler (1899-1962), en mer eller mindre slumpmässigt vald person som förekommit i en fråga i Anbytarforum.

(Observera att exemplen innehåller lite mer information än du normalt kan räkna med att få inom ramen för "startpaketet". Målsättningen är att i första hand redovisa så många som möjligt av anorna 3-4 generationer bakåt. Om jag av någon anledning - t ex för att nödvändiga kyrkböcker inte finns bevarade - får fram avsevärt mindre material än förväntat, kan vi säkert komma överens om ett reducerat pris. Om resultatet skulle bli extremt magert, behöver du inte alls betala något och du får ändå de utlovade filerna/utskrifterna - med de uppgifter jag trots allt lyckats få fram.)

Andra forskningsuppdrag - släktforskning per timme

Jag åtar mig också andra släktforskningsuppdrag, t ex hjälp och rådgivning beträffande din egen släktforskning eller hjälp att läsa äldre handskrifter. Ta gärna kontakt via e-post så kan vi diskutera vad som är möjligt att göra och vad det skulle kosta. Min normala taxa är 100 kr per timme inklusive moms. För forskning som kräver arkivbesök och liknande tillkommer ersättning för omkostnader.

Kontaktuppgifter

Hans Olof Johansson
Ritargatan 10 A, 8 tr
754 33 Uppsala

{ Hemsida ] [ Anfäder ] [ Dokument ] [ Länkar ] [ Uppdrag ]