Släktforskning - uppdrag

Släktforskningshjälp

Har du kanske sett "Vem tror du att du är?" på TV och börjat undra över dina egna rötter? Men du kanske behöver lite hjälp att komma igång med släktforskning, eller har du inte alls tid att forska själv? Jag har sedan jag gick i pension 2009 ägnat mig åt forskning om egen och andras släkt nästan på heltid.

Har du svårt att komma igång med din släktforskning eller har du kört fast? Kan du inte läsa de gamla handstilarna i kyrkböckerna? Mejla mig om ditt önskemål eller ditt problem, så bedömer jag om jag kan hjälpa dig. Mejladressen finns längst ner på sidan.

Första gången betalar du 50 kronor inklusive moms för upp till en timmes forskningsarbete. Om jag inte kan ge dig någon användbar hjälp eller om du själv inte är nöjd med mitt arbete, betalar du ingenting. Arvodena faktureras i efterhand och bara om vi har kommit överens i förväg.

Om du är nöjd med resultatet av det första uppdraget, kan vi avtala om fortlöpande forskningshjälp när du behöver under obestämd tid framåt. Jag debiterar då 100 kronor inklusive moms per arbetad timme. Fakturering sker för totalt fem timmar i taget, eller när någon av oss väljer att avsluta uppdraget, då slutlig debitering sker för arbetad tid sedan senaste faktura.

Kontaktuppgifter

Hans Olof Johansson
Ritargatan 10 A, 8 tr
754 33 Uppsala

{ Hemsida ] [ Anfäder ] [ Dokument ] [ Länkar ] [ Uppdrag ]